Con đường học tập Machine Learning của tôi

Ông Xuân Hồng

how to study machine learning how to study machine learning

Chặng đường trở thành một Data Scientist khá dài, 2-3 năm thậm chí là 5 năm tuỳ năng lực của mỗi người. Có bạn chọn cho mình con đường học thuật từ cử nhân, master cho đến PhD. Có bạn học xong cử nhân thì tìm kiếm ngay cho mình cơ hội nghiên cứu ở các công ty. Có bạn lại chọn cho mình phát triển ở vị trí Data Engineer/Data Analyst chuyên phân tích dữ liệu Big Data. Dù bạn ở vị trí nào đi nữa thì điều quan trọng nhất là bạn đã đóng góp được gì cho dự án mà mình tham gia.

Trong bài viết này, tôi sẽ tản mạn một chút về quá trình học tập Machine Learning của tôi trong thời gian qua. Từ lúc tôi còn ngồi ghế nhà trường cho đến lúc đi làm. Bạn đọc ở đây có lẽ…

View original post 4 068 từ nữa

Advertisements

Long short-term memory (LSTM)

Long Short Term Memory networks – thường được gọi là “LSTM”, là trường hợp đặc biệt của RNN, có khả năng học long-term dependencies. Mô hình này được giới thiệu bởi Hochreiter & Schmidhuber (1997), và được cải tiến lại. Sau đó, mô hình này dần trở nên phổ biến nhờ vào các công trình nghiên cứu gần đây. Mô hình này có khả năng tương thích với nhiều bài toán nên được sử dụng rộng rãi ở các ngành liên quan. LSTM được thiết kế nhằm loại bỏ vấn đề long-term dependency.

d97: TensorFlow Deep Learning books and examples

Cài đặt Neural Network với Python

Ông Xuân Hồng

Neural Network Neural Network

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt mô hình mạng nơ-ron đơn giản với ngôn ngữ lập trình Python. Tôi giả định mọi người đã biết sơ qua các khái niệm cơ bản về giải tích cũng như machine learning (thế nào là classification, regularization, tại sao sử dụng gradient descent để tối thiểu hóa độ lỗi, …).

Việc cài đặt lại Neural Network từ đầu sẽ giúp cho chúng ta hiểu được mô hình này hoạt động như thế nào. Từ đó, ta có thể mở rộng ra các mô hình tiên tiến hơn như Deep learning trong các bài viết sắp tới. Ngoài ra, khi áp dụng vào các dự án thực tế, ta có thể sử dụng các thư viện như Theano hay PyBrain để tăng tốc độ xử lý cũng như tiết kiệm thời gian cài đặt.

Github:https://github.com/ongxuanhong/03-Multiclass-classification-and-Neural-network/blob/master/ann_from_scratch.py

View original post 1 437 từ nữa

Chu ky Elgamal

Chữ ký Elgamal. Bài tóm tắt dễ hiểu !

9linux

CHỮ KÝ ELGAMAL

4.3.1. Sơ đồ chữ ký Elgamal

Sơ đồ (Elgamal đề xuất năm 1985)

1/. Tạo cặp khóa (bí mật, công khai) (a, h) :

Chọn số nguyên tố p sao cho bài toán logarit rời rạc trong Zp là “khó” giải.

Chọn phần tử nguyên thuỷ gZp* . Đặt P = Z p*, A = Z p* x Z p-1.

Chọn khóa bí mật là a Zp* . Tính khóa công khai hga mod p.

Định nghĩa tập khóa: = {(p, g, a, h): hga mod p}.

Các giá trị p, g, h được công khai, phải giữ bí mật a.

2/.Ký số: Dùng 2 khóa ký: khóa a và khóa ngẫu…

View original post 1 391 từ nữa

Chu ky RSA

Chữ ký RSA. Bài tóm tắt dễ hiểu !

9linux

CHỮ KÝ RSA

4.2.1. Sơ đồ chữ ký

Sơ đồ (Đề xuất năm 1978)

1/. Tạo cặp khóa (bí mật, công khai) (a, b):

Chọn bí mật số nguyên tố lớn p, q, tính n = p * q, công khai n, đặt P = A = ZnTính bí mật (n) = (p-1).(q-1).

Chọn khóa công khai b < (n),nguyên tố cung nhau với (n).

Khóa bí mật a là phần tử nghịch đảo của b theo mod (n): a*b1 (mod (n).

Tập cặp khóa (bí mật, công khai) K = (a, b)/ a, b Zn , a*b 1 (mod (n)).

2/.Ký số: Chữ ký…

View original post 820 từ nữa